Straaltechniek International Group
Innovating in Shotblasting and
Shot Peening Technology
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide


Straaltechniek International Group

Filozofiou a hlavným cieľom spoločnosti Straaltechniek je byť popredným dodávateľom v nasledujúcich oblastiach: Povrchové úpravy, prevencia a odstraňovanie korózie a brokovanie.

Viac informácií na www.straaltechniek.net

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti Straaltechniek v mechanických úpravách povrchu, priemyselnom odsávaní a brokovaní, urobili z tejto spoločnosti prirodzeného partnera pre veľké i malé firmy na celom svete.

Naše dlhodobé skúsenosti vo výrobe a dodávkach širokého sortimentu výrobkov viedli k tomu, že spoločnosť Straaltechniek bola schopná prevziať veľkú zodpovednosť, a zapojiť sa do najsofistikovanejších a najnáročnejších oblastí mechanickej povrchovej úpravy. To tiež znamenalo, že interné aj externé nároky na vzdelanie a kvalifikáciu sa zvýšili na všetkých úrovniach spoločnosti. Neustále sa zlepšujeme v oblasti navrhovania, predaja, riadenia a kvality.

Spoločnosť Straaltechniek má približne 150 zamestnancov a ročný obrat 40 miliónov EUR. Spoločnosť je aktívna aj v oblasti priemyselného odsávania a priemyselného lakovania.

Straaltechniek International je súčasťou súkromného vlastníctva holdingu Straal Beheer založeného v Holandsku, Belgicku a Nemecku v roku 1982.

Oblasti pôsobenia

Brokovanie

Lodný priemysel

Vŕtne plošiny

Tryskacie kolesá

Tryskacie haly

Metalizácia

Abrazívum

Tryskacie nádoby

Viac informácií na www.straaltechniek.net